Evalueren

Evalueren helpt je de kwaliteit van je cursus te bewaken. Op de eerste plaats evalueer je of de cursisten de leerdoelen behaald hebben. Dit kan door het afnemen van een toets, een praktijktest of door zelfevaluatie van de cursist. Wanneer één of meerdere leerdoelen niet bereikt zijn, ga je na of er iets in de vorm, opbouw of inhoud van de cursus aan ten grondslag ligt. Of misschien paste de cursist niet binnen de doelgroep waar je jezelf op richtte?

Naast het evalueren van de leerdoelen is het ook belangrijk om het proces te evalueren. Dit kun je zelf doen, maar de inbreng van cursisten geeft vaak een andere kijk. Misschien wil je weten wat zij van je begeleiding vonden, of hoe zij de uitstraling van de cursus ervoeren? Je kunt vast nog veel meer vragen bedenken die waardevolle informatie opleveren, zodat je de kwaliteit hoog kunt houden.

De cursus evalueren

DOEL VAN DE OPDRACHT

Na het maken van deze opdracht heb je een evaluatieplan voor de cursus gemaakt.

Evalueren is leren

OPDRACHT BIJ DE VIDEO “DE CURSUS EVALUEREN”

1 Schrijf voor jezelf SMART doelen die je bereikt wil hebben aan het einde van de cursus.

2 Beschrijf de evaluatie vragen.

3 Beschrijf hoe en wanneer je de leerdoelen en de doelen van de cursus gaat evalueren.

Voorbeeldantwoord

1 Schrijf voor jezelf SMART doelen die je bereikt wil hebben aan het einde van de cursus.

Dit kunnen doelen zijn die gaan over hoe de cursisten de cursus ervaren hebben of over wat de cursisten vinden dat zij aan de cursus gehad hebben.

Voorbeelden:

– Aan het eind van de cursus geven alle cursisten minimaal een 7 voor de sfeer tijdens de cursus.

– Aan het eind van de cursus is 100% van de cursisten tevreden over wat hij/zij geleerd heeft.

2 Beschrijf de evaluatie vragen.

Als de leerdoelen en doelen goed SMART beschreven zijn, dan is het gemakkelijk er evaluatievragen van te maken.

Voorbeelden:

– Over het doel: “Aan het eind van de cursus geven alle cursisten minimaal een 7 voor de sfeer tijdens de cursus.”, kun je tijdens de evaluatie vragen: “Geef een cijfer tussen de 1 en 10 voor de sfeer van de cursus, waarbij 1 staat voor een verschrikkelijk slechte sfeer en 10 voor een perfecte sfeer.”

– Over het doel: “Aan het eind van de cursus is 100% van de cursisten tevreden over wat hij/zij geleerd heeft., kun je tijdens de evaluatie vragen: “Ben je wel of niet tevreden over wat je geleerd hebt tijdens de cursus?” of “Hoe tevreden ben je over wat je geleerd hebt tijdens de cursus?

3 Beschrijf hoe en wanneer je de leerdoelen en de doelen van de cursus gaat evalueren.

Maak een keuze voor de evaluatievorm(en) en beslis op welk moment je de cursus gaat evalueren.

Bijvoorbeeld: Na de laatste bijeenkomst via een online vragenformulier.